ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO

 


 

 

Lĩnh vực được đội ngũ lãnh đạo của AMD dồn nhiều tâm huyết hiện nay là ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO. AMD đầu tư xây dựng một Khu công nghệ cao trên khu đất có diện tích 22.209 m2 tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Khi hoàn thiện, đây dự kiến sẽ là nơi những ý tưởng mới về công nghệ được tự do thử nghiệm và trình diễn. Các ý tưởng mới về công nghệ dù khác thường và mơ hồ nhất cũng sẽ được lắng nghe và khuyến khích phát triển. Những ý tưởng khả thi sẽ được kết nối giới thiệu tới các nhà đầu tư tiềm năng để tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm thương mại hóa.

 

Ngoài ra, đây cũng là nơi các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ khác có thể lựa chọn làm nơi đặt trụ sở. Việc các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ tập trung ở một nơi sẽ tạo thuận lợi cho việc phối hợp cộng tác trong nghiên cứu giữa các tổ chức, và hơn thế là thuận lợi cho việc giao lưu với cộng đồng các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khu vực và trên toàn thế giới. Tham vọng của AMD  là biến Khu công nghệ cao Xuân Phương trở thành một trung tâm đầu mối, nơi các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ tìm thấy đối tác trong nghiên cứu, khách hàng tìm thấy nhà tư vấn, tác giả của các phát kiến tìm thấy nhà đầu tư, và mọi vấn đề về khoa học, công nghệ sẽ tìm thấy giải pháp phù hợp nhất.