contact us1
Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, AMD Group sẽ tổ chức phỏng vấn ngay đối với những hồ sơ đạt yêu cầu.
 
AMD GROUP sẽ liên lạc và mời phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu vòng hồ sơ. Hồ sơ có thể gửi qua e-mail tại địa chỉ: hr@amdgroup.vn (bao gồm: bản tóm tắt quá trình làm việc và kinh nghiệm công tác, ảnh 4x6, và các văn bằng chứng chỉ liên quan; các tài liệu khác sẽ yêu cầu bổ sung khi chính thức vào làm việc).
 
Hoặc có thể chuyển đến Phòng Nhân sự - AMD GROUP:
Trụ sở: Tầng 9, tòa nhà SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +8443 2929 222 - Fax: +8443 2929 222