Viện Nghiên cứu và Phát triển Châu Á (AMDI) đang tìm kiếm một nhà tư vấn hoặc nhóm để hoàn thành một bộ phim tài liệu về án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng” (READY). Dự án được tài trợ bởi USAID. ...

Thợ điện

19-12-2016
...

Lái ô tô tải

19-12-2016
...

Đốc công

19-12-2016
...