Mr

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mr

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Giám đốc AMD GROUP

Mrs

Trần Thị Tố Dung

Trưởng ban Kiểm soát

Mr

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Giám đốc AMD GROUP

Mrs

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

Mrs

Vũ Đặng Hải Yến

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mrs

Hoàng Thị Thu Hằng

Thành viên Ban Kiểm soát

Mr

Nguyễn Thiện Phú

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mr

Nguyễn Ngọc Tú

Phó Tổng Giám đốc AMD GROUP

Mr

Lã Quý Hiển

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mrs

Võ Thị Thùy Dương

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mr

Ngô Công Chính

Phó Tổng Giám đốc AMD GROUP