Thành viên ban điều hành

Mr

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Giám đốc AMD GROUP

Mr

Nguyễn Ngọc Tú

Phó Tổng Giám đốc AMD GROUP

Mr

Ngô Công Chính

Phó Tổng Giám đốc AMD GROUP