VIEWMORE

news_1-04094205052017-crop-400x280-590bfb0...

Giai đoạn I Nhà máy AMDSTONE khánh thành sau 45 ngày nỗ lực xây dựng thần tốc.