Trang chủ » Tin AMD Group » AMD GROUP CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2016, LNST TĂNG 331,84% SO VỚI CÙNG KỲ

AMD GROUP CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2016, LNST TĂNG 331,84% SO VỚI CÙNG KỲ

 

Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016, như sau:


Kết quả, Quý III/2016, AMD Group đạt doanh thu là: 322,26 tỷ đồng, tăng 121,65% và LNST đạt 11,047 tỷ đồng, tăng 331,84 % so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2016, AMD Group đặt  mục tiêu kế hoạch là 1.250,15 tỷ đồng doanh thu và 70,536 tỷ đồng LNTT. 
 

Chỉ tiêu

Quý III/2016

Quý III/2015

Thay đổi

Doanh thu thuần (VNĐ)

322.264.453.118

264.913.580.000

121,65%

Giá vốn

298.648.393.519

252.953.868.902

118,06%

Lợi nhuận gộp

23.616.059.599

11.959.711.098

197,46%

Doanh thu tài chính

281.346.571

13.358.311

 

Chi phí tài chính

520.335.170

218.913.818

 

Chi phí bán hàng

788.733.781

36.219.385

 

Chi phí quản lý

7.261.443.168

5.959.237.275

 

Lợi nhuận thuần

15.314.931.723

5.759.507.731

265,91%

Lợi nhuận khác

(309.746.508)

(7.245.670)

 

Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)

15.005.185.215

5.752.262.061

260,86%

Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)

11.047.512.150

3.329.285.356

331,84%

 

AMD Group