Thủ tướng Chính phủ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam