SẢN PHẨM CHỦ YẾU

Không dừng lại ở việc nghiên cứu và đầu tư vào Khu công nghệ cao, AMD mở rộng sang kinh doanh về thiết bị khoa học công nghệ.

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT

Không dừng lại ở việc nghiên cứu và đầu tư vào Khu công nghệ cao, AMD mở rộng sang kinh doanh về thiết bị khoa học công nghệ.

Đối tác chính