Tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt

Lĩnh vực được đội ngũ lãnh đạo của AMD dồn nhiều tâm huyết hiện nay là ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO
Lĩnh vực được đội ngũ lãnh đạo của AMD dồn nhiều tâm huyết hiện nay là ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO