Giáo dục và đào tạo

AMD GROUP đã tổ chức nhiều khóa đào tạo các kỹ năng quản lý, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp cho hơn 10.000 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học quỷ lý tại Việt Nam.
Kiến thức,kinh nghiệm và kỹ năng của các giảng viên quốc tế được cộng hưởng và kết hợp nhuần nhuyễn với văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát huy tối đa tính hiệu quả và thực tiễn của khóa học.

Hệ thống tường mầm non quốc tế PINK HOUSE của AMD GROUP được phát triển từ năm 2008 theo mô hình giáo dục mầm non chuyên nghiệp, có chương trình đào tạo mở, lấy sự khám phá của trẻ làm trọng tâm trong mọi hoạt động, tôn trọng ước muốn của trẻ và hướng trẻ đến những điều tốt đẹp.