Địa điểm khai thác

Các nhà máy sản xuất đá AMDSTONE tại Thanh Hóa đã được Công ty đầu tư xây dựng quy mô lớn với trang thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng bộ, được vận hành bởi bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, lành nghề.