CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
  • CÔNG TY CỔ PHẦN AMD KHOÁNG SẢN

  • VIỆN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂU Á (AMDI)

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DECO HOUSE

  • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ KHKT ACETECH

  • CÔNG TY CP TM VÀ DV ĐÔNG SƠN

  • CÔNG TY CỔ PHẦN PINK HOUSE VIỆT NAM

  • CÔNG TY AMD SMART

  • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG AMD PRO