Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018 Xem online Tải về
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Tiến Dũng thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch mua vào cổ phiếu AMD Xem online Tải về
Thành viên HĐQT Lã Quý Hiển thông báo giao dịch mua cổ phiếu AMD Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD thoái vốn tại Công ty cổ phần AMD Smart Xem online Tải về
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty thông báo về việc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu AMD Xem online Tải về
Ông Lã Quý Hiển - Thành viên HĐQT thông báo về việc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu AMD Xem online Tải về
CTCP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố thông tin việc Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Tú từ chức Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố công văn số 93/2018/CV-AMD về việc chấm dứt ủy quyền cho Bà Vũ Đặng Hải Yến làm người công bố thông tin cho Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 92/2018/CV-AMD về việc Bà Vũ Đặng Hải Yến từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 91/2018/CV-AMD về việc nhận được Giấy phép Khai thác khoáng sản và thuê đất Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 89/2018/CV-AMD về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 87/2018/CV-AMD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty Hợp Nhất Xem online Tải về