Chính sách đãi ngộ

Chính sách lương thưởng tại AMD đều theo chuẩn của thị trường, có sự tư vấn so sánh của công ty chuyên nghiệp, cạnh tranh về mọi phương diện, bao gồm: lương, các khoản thưởng ngắn hạn hay dài hạn, các phụ cấp  bổ sung cho lương.
 
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

AMD luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho nhân viên như chương trình bảo hiểm y tế, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi…

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
 
Dựa trên định hướng phát triển của AMD, chúng tôi luôn chú trọng và phát triển hệ thống đào tạo con người với những khóa học đa dạng dành cho nhiều cấp bậc để trau dồi cho nhân viên những tố chất, kỹ năng cần thiết; không chỉ nhằm mục đích hoàn thành công việc mà còn trang bị cho nhân viên sự hội nhập quốc tế. 

Các chương trình đào tạo phát triển nhân viên được xây dựng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân. Sự công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo phát triển đội ngũ tạo được gắn kết, hiệu quả trong công việc, củng cố và phát triển năng lực hội nhập cũng như khả năng làm việc trong môi trường quốc tế năng động cho đội ngũ  nhân viên, lãnh đạo của công ty.