Kinh doanh

Mức thu nhập cho các nhân viên kinh doanh là không giới hạn khi bạn phát huy hết khả năng của mình để cùng AMD Group mở rộng hoạt động kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.