Thực tập sinh

Đăng ký thực tập sinh tại AMD Group, các bạn sinh viên sẽ được huấn luyện, đào tạo, được giao việc và sau khi quen việc, bạn sẽ được trả lương như một nhân viên chính thức.