Tinh thần đồng đội

Tinh thần đồng đội thể hiện qua sự hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc nhằm hoàn thành những mục tiêu chung. Bên cạnh đó, công tác công đoàn ở AMD Group được đẩy mạnh. Khi đồng đội hoặc thân nhân đồng đội gặp nạn, mọi người luôn thăm hỏi, tìm cách giúp đỡ, chia sẻ. Sự chân thành, tình cảm trong quan hệ đồng nghiệp giúp các thành viên trong gia đình họ có sự cảm thông để nỗ lực vì công ty.