Tôn trọng sự khác biệt

AMD Group tôn trọng sự khác biệt ở mỗi cá nhân, tập trung vào những điểm mạnh của họ và tạo điều kiện để mỗi thành viên tự hoàn thiện bản thân hơn nữa. AMD tạo điều kiện tốt nhất để mỗi người xây dựng lộ trình thành công cho riêng mình.