Cơ hội quản lý

Ngày 16/03/2017
Bạn hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo cao cấp, nhà quản lý, điều hành, trưởng phòng/phó phòng, trưởng bộ phận, nếu bạn thực sự có năng lực.
Ở AMD, bạn sẽ không bị giới hạn về độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp. Chỉ cần bạn thể hiện được năng lực của mình, chúng tôi sẽ trao quyền và bạn sẽ được thử thách, tự hào trên cương vị mới. Bạn hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo cao cấp, nhà quản lý, điều hành, trưởng phòng/phó phòng, trưởng bộ phận, nếu bạn thực sự có năng lực.