VIEWMORE

AMD Group đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy...

Trong vòng hai năm gần đây thị trường Bất động sản bắt đầu nóng trở lại, kéo theo sự ph...

VIEWMORE

AMD GROUP CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ ...

Ngày 20/1/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chính thức chấp thuận chủ trương cho ...