VIEWMORE

AMD Group được trao thầu 2,1 triệu USD

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), công ty con của AMD Group đã trúng thầu gói “...

VIEWMORE

AMD Group đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế ...

Trong quý 1 vừa qua, AMD đạt 301,4 tỷ đồng doanh thu và 12,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.