[Truyền hình Thanh Hóa] Khánh thành giai đoạn I – Nhà máy sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE
[VTV1] Khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tác đá tự nhiên AMDSTONE
Cổ phiếu AMD niêm yết trên sàn HoSe